SD - 2016 Ablasyon ritm bozukluğunun ortadan kalkmasını veya hastalarda oluşturduğu olumsuz sonuçları asgari düzeye indirmeyi sağlayan bir tedavi yöntemidir. Ablasyon esnasında kalbin ritm bozukluğu oluşturan odak veya fazla ileti yolundan ibaret olan elektriksel alt yapısı, özel kateterler ve enerji jeneratörü ile yakılarak veya dondurularak tahrip edilir. Ablasyon tedavisi bazı hastalıklarda (örn. WPW Sendromu) hastalığın tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayan bir tedavi yöntemi iken bazı durumlarda (örn. ventriküler taşikardi) ilaç veya kalp pili (ICD) tedavisine tamamlayıcı olarak hastaların şikayetlerini azaltmaya yönelik yapılmaktadır. Ablasyon yapılması için, elektrofizyolojik çalışma için gerekli cihaz alt yapısına ek olarak doku tahribatı sağlamaya yönelik (ısı veya dondurma) jeneratör ve dokuyla temas veya bağlantıyı sağlayan kateterler gereklidir. Ablasyon nasıl yapılır? Ablasyon tedavisi elektrofizyolojik çalışma kılavuzluğunda yapıldığı için, anjiyo cihazı ve elektrofizyolojik kayıt sistemini ihtiva eden özel bir laboratuvara ihtiyaç vardır. İşlemin hazırlık safhası elektrofizyolojik çalışma gibidir. Elektrofizyolojik çalışmayla yakma veya ablasyon yapılacak hedef belirlendikten sonra, toplar damardan başka bir kılıf vasıtasıyla ablasyon kateteri ablasyon yapılacak kalp odacığına ilerletilir. Ablasyon kateterinin dışarda kalan kısmı ise bağlantı kabloları ile ısı veya dondurma jeneratörüne bağlanır. Klasik elektrofizyolojik metodla ya da bazı özel durumlarda üç boyutlu özel haritalama sistemleri ile odak belirlendikten sonra genellikle bir ayak pedalı vasıtasıyla hedeflenen bölgeye ısı veya dondurma uygulanarak odak tahrip edilir. İşlem süresi hastalığa göre değişmektedir. Ablasyon için iki tür enerji uygulanır. En sık kullanılan ve genellikle başarılı olan yöntem, özel jeneratörü vasıtasıyla kateter ucunda ısınma sağlayan radyofrekans yöntemidir. Bu yöntemle normal ileti yollarının tahribatına yol açabilecek bazı özel durumlarda ve atriyal fibrilasyon hastalarında dondurma yöntemi ile (Cryo-ablasyon) ablasyon işlemi yapılmaktadır. Ablasyon tedavisinin başarı olasılığı tedavi edilecek ritm bozukluğuna göre değişmektedir. SVT, PAT, WPW hastalığı gibi durumlarda %90’ın üzerine kalıcı tedavi sağlanır. Tedavi gereken erken vuru / ekstrasistol ve ventriküler taşikardi hastalarında ise mevcut hastalık alt yapısı ve türe göre başarı olasılığı kabaca % 50-70 arasındadır. Atriyal fibrilasyonda ise ablasyon ile tedavi olasılığı % 70 civarındadır. Ablasyon tedavisi sırasında görülebilecek en önemli komplikasyon veya olumsuz sonuç normal ileti yollarının zarar görmesidir (blok). Bu durumun kalıcı olması durumunda genellikle kalp pili gereklidir. Bu olasılık özellikle toplumda PAT veya SVT diye bilinen AVNRT hastalarında olup, işlem esnasında komplikasyon gelişme olasılığı deneyimli ellerde %1den azdır. Diğer nadir görülen ve ciddi bir olumsuz sonuç ise ablasyon esnasında kalp odacığının duvarında zedelenme ve delinme olmasıdır. Bu durum oldukça nadir olmakla birlikte acil kalp ameliyatı gerektirebilir. Ablasyon tedavisi yapılan hastalar komplikasyon (blok, kasıkta kanama, kalpte delinme vs.) olmadığı ve özel tedavi gerekmediği durumlar dışında bir gecelik takip ardından ertesi gün eve gönderilir. Hangi hastalar ablasyon ile tedavi edilir? Ablasyonla tedavi edilen hastalarda ana yakınma çarpıntıdır. Bunun dışında nabız artışı ile ilişkili bayılması olan kişilerde ablasyon tedavisi çözüm olabilir. Erken vuru veya nabız artışı (taşikardi) ilişkili çarpıntı yakınması ve nabız artışı (taşikardi) ile bayılma yakınması olan hastalarda temel sorunlardan biri kalbin odacıkları içinde normalde olmaması gereken yerden uyarı çıkmasıdır. Bu uyarı çıkışının ilaçla durdurulamaması veya ilaç tercih edilmediği durumlarda ablasyon tedavisi ile bu odaklarda tahribat yapılarak tekrar ritm bozukluğu oluşturması engellenmeye çalışılır. Bu durumda, ablasyon tedavisi bazı hastalıklarda (erken vuru veya ekstrasistol, ventriküler taşikardi, atriyal taşikardi vs.) kalıcı olarak düzelme sağlarken bazı durumlarda (örn. şok pili olup sık ICD şokuna maruz kalan ventriküler taşikardi hastaları) diğer tedavilere yardımcı olur. Ritm bozukluklarının diğer sık görülen bir sebebi doğuştan olan fazla elektriksel ileti yollarına bağlı hastalıklar ki, bunlara en tipik örnek WPW hastalığı ve AVNRT’dir. (SVT veya PAT hastalığı olarak bilinir) Bu durumlarda ablasyon ile fazladan ileti yolunun tahribatı çarpıntı atakları ve hastalık ortadan kaldırılabilir. Ablasyon ile tedavi edilebilen ve toplumda en sık görülen ritm bozukluğu ise atriyal fibrilasyondur. Bu hastalık, genellikle akciğerden kalbe kanı taşıyan damardan kaynaklanmakta olup, bu akciğer damarı ile sol kulakçık arasındaki elektriksel bağlantı dondurma veya ısıtma ile kesilmeye çalışılır.   Ablasyon Tedavisi