SD - 2016 Atriyal Fibrilasyonun Sonuçları Atriyal fibrilasyon sırasında oluşan kalp ritminde hızlanma ve düzensizlik çoğu zaman hastalarda çarpıntı yakınmasıyla kendini gösterir. Çarpıntı yakınmaların oluş şekli atriyal fibrilasyonun türü ile ilişkilidir. Atak şeklinde gelip, kendiliğinden veya ilaçlarla sonlanan atriyal fibrilasyon (paroksismal) olgularında öncesinde çarpıntı ile ilgili yakınma yokken, atak esnasında düzensiz çarpıntı yakınması başlar, eğer kendiliğinden sonlanmıyorsa acil servise başvuru gerekebilir. Bazı hastalarda atak çok hızlı olması sebebiyle kan basıncında düşme nedeniyle bayılma gerçekleşebilir.Sürekli atriyal fibrilasyon (kronik) olan kişiler ise nabız düzensizliğiyle ilişkili yakınmaların yanında, özellikle efor veya emosyonel faktörlerle tetiklenen kalp hızı artışıyla birlikte çarpıntılar hissederler. Kalp kulakçıklarının kasılması kalbin atım gücünde yaklaşık % 25-30 oranında katkıda bulunur. Atriyal fibrilasyon gelişmesi ile birlikte bu katkı ortadan kalkacağından, kalp debisinde de kısmi azalma olur. Üstelik kalp atım düzeninde bozulma ve kontrolsüz kalp atışı da buna eklenince, sürekli atriyal fibrilasyon gelişen kişilerde efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma, geceleri nefes darlığıyla uyanma ve kalp yetersizliği varsa bununla ilişkili yakınmalarda sıklaşma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca uzun süreli AF varlığı kalp yetersizliği ve kalp kapak yetersizliği gibi ciddi problemlerin gelişmesinde sebep olabilir. Atriyal fibrilasyonun en korkutucu komplikasyonlarından biri beyne pıhtı atmasıyla ilişkili felç veya inmedir. Atriyal fibrilasyon esnasında kulakçıklarda kasılma yerine sadece titreme olur. Bu da kanın göllenmesine yol açar. Bir kısım hastada bu kan göllenmesi ve kanın hareketinde azalma sebebiyle kulakçık içinde pıhtılar oluşur. Bu pıhtılar dönem dönem kalpten uç organlara atabilir (emboli). Bunun sonucunda beyinde, alt taraf atar damarlarında, karın içi atar damarlarda (mezenter, böbrek, dalak vs) tıkanma ve uç organ hasarına sebep olabilir. Bu olaylarda görülen en dramatik sonuçlar; felç / inme, bağırsak nekrozu, böbrek nekrozu, bacak nekrozu ve dalak nekrozudur.