SD - 2016 Atriyal Fibrilasyonun Oluşumu Atriyal fibrilasyon, kalbin kulakçıklardan (atriyum) kaynaklanan önemli bir aritmi türüdür. Kalbin kulakçıklarında yada özellikle sol kulakçığa akciğerden gelen kanı taşıyan toplar damarlarda (pulmoner ven) ritm bozukluğuna yol açan kaynaklar gelişir. Bu odaklardan çok hızlı ortaya çıkan elektriksel aktiviteler, (dakikada 350-600 kez) kulakçıkların ve ana jeneratörün (sinüs düğümü) düzenli elektriksel aktivitesini baskılayarak kulakçıkların gelişigüzel hareketine neden olur. Bu nedenle kulakçıklar etkin kasılamaz ve kan göllenmesi ve de uzun sürede kulakçığın daha da genişlemesine neden oldur. Aynı zamanda, kulakçıklar içindeki bu hızlı aktivite karıncıklarla elektriksel bağlantının sürdüğü kavşaktan (atriyoventriküler düğüm), kısmen ve düzensiz olarak karıncıklara (ventrikül) iletilir. Sonuçta, kalp ve nabız atımları tamamen düzensiz olur. Atriyal fibrilasyon, bazen ara ara ortaya çıkıp düzelen ataklar (paroksismal) halindedir; bazen de kalıcı olarak yaşam boyu (kronik) devam edebilir. Atriyal fibrilasyon, kulakçıklardan veya akciğer toplar damarından kaynaklandığı için bu bölgeleri etkileyen kalp, akciğer veya bunların dışındaki problemlere sahip hastalar atriyal fibrilasyon gelişmesi açısından risk taşırlar. Bunun yanında, bazı hastalarda hiçbir neden olmaksızın da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, eşlik eden hiçbir neden olmaksızın yaş ilerledikçe atriyal fibrilasyon görülme sıklığı artmaktadır. Atriyal fibrilasyonun en sık rastlanan nedenlerinden biri hipertansiyondur. Uzun süreli yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp karıncık adalesinde kalınlaşma ve sertlik nedeniyle kulakçıklarda zorlanmaya bağlı genişleme olur. Bu da ritm bozukluğunun oluşması için alt yapı nedenidir. Kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği, kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati) gibi sorunlarda da benzer mekanizmalarla kulakçıklarda genişleme oluşur. Bu da, bu hastalıklarda atriyal fibrilasyonun sık görülmesine neden olur. Atriyal fibrilasyonun en sık eşlik ettiği hastalıklardan biri, kulakçıkların gerek basınç artışıyla gerekse mekanik olarak olarak önünde engel olan kalp kapak hastalıklarıdır. Bunların içinde, özellikle romatizmal kapak hastalığı olanlarda (mitral darlığı gibi) atriyal fibrilasyon hem sık oluşur, hem de oluştuğu zaman hastanın şikayetlerinde artmaya sebep olur. Atriyal fibrilasyonun eşlik ettiği kalp dışı sorunlardan diğerlerini, tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi), akciğer hastalıkları (KOAH, emboli vs) ve ilaçlar oluşturmaktadır.