SD - 2016 Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ / EPS), kalp ritm bozukluklarının tanısını, tespitini ve anlaşılmasını sağlayan girişimsel bir tanı yöntemidir. Elektrofizyolojik çalışma için özel bir laboratuvar, kalbin içine ulaşmak için özel kateterler, kateterlerin kalpteki pozisyonunu takip için görüntüleme sistemi (skopi - anjiyo) ve kateterler vasıtasıyla kalp için sinyallerin kaydını gösteren bilgisayar tabanlı bir yazılım sistemi gereklidir. Elektrofizyolojik çalışma hangi durumlarda yapılır? Elektrofizyolojik çalışma, kalp ritm bozukluğu tespit edilen veya ritm bozukluğu düşünülen hastalarda yapılır. İşlemin yapılmasında en temel amaçlardan biri, şikayet olan ve şikayetlerin sebebi olarak ritm bozukluğu düşünülen, ancak diğer yöntemlerle tespit edilemeyen durumlarda ritm bozukluğunun tanısını koymaktır. İkinci amaç, şikayeti olup ritm bozukluğu ile ilişkisi tespit edilen durumlarda hastalığın özelliklerini ve hangi yöntemle tedavi edileceğini belirlemektir. Elektrofizyolojik çalışma yapmanın diğer bir amacı, çarpıntı veya bayılma yakınması olan bir kişinin, kendi hastalığı veya ailevi hastalıklar nedeniyle ani ölüm riski taşıyıp taşımadığının gösterilmesidir. Son olarak, birçok ritm bozukluğunun kalıcı tedavisi için gerekli olan ablasyon tedavisine uygunluk ve yöntem belirlemesi açısından kılavuzluk amacıyla elektrofizyolojik çalışma yapılmaktadır. Elektrofizyolojik çalışma gerektirebilecek en sık yakınmalardan biri çarpıntıdır. Çarpıntı atağı nedeniyle acile giden veya sürekli çarpıntılar nedeniyle yaşam kalitesinde bozulma olan hastalarda ritm bozukluğunun tanısını koyma, daha büyük oranda ise tedaviye kılavuzluk (ablasyon veya ilaç) yapma amacıyla elektrofizyolojik çalışma yapılır. Çarpıntısı olan ve halihazırda kalp hastalığı olan kişilerde ise, kalp durması nedeniyle ani ölüm riskini belirlemek amacıyla elektrofizyolojik çalışma gerekebilir. Elektrofizyolojik çalışma gerekebilecek en önemli yakınmalardan biri baş dönmesi veya bayılmadır. Bayılma atakları olan kişilerde eğer ritm bozukluğu düşünülüyor ve diğer tetkiklerle neden tespit edilemiyorsa elektrofizyolojik çalışma yapılır. Bayılma eğer kalp hastalığı olan yada ailede ciddi ritm sorunları olan kişilerde oluyor ve kalp durması nedeniyle ani ölüm riski diğer metotlarla belirlenemiyorsa elektrofizyolojik çalışma gerekebilir. Elektrofizyolojik çalışma nasıl yapılır? Elektrofizyolojik çalışma, anjiyo cihazı ve elektrofizyolojik kayıt sistemini ihtiva eden özel bir laboratuvarda yapılır. Hasta masaya yatırıldıktan sonra genellikle kasık bölgesine lokal uyuşturma sonrası en az 2 (bazen 3-4) kılıf yerleştirilir. Toplar damara yerleştirilen bu kılıflar yoluyla kalp içindeki elektriksel sinyalleri kaydeden özel kateterler kalbin içine anjiyo cihazı kılavuzluğunda ilerletilir. Kalp içine yerleştirilen kateterler geri kalan kısmından kablolarla kayıt sistemine bağlanır. Bu sayede kalp içindeki sinyaller bilgisayar monitöründen takip edilebilmektedir. Elektrofizyolojik çalışma hazırlık, işlem ve takip dahil yarım saat veya daha uzun sürebilir. Eğer ablasyona devam edilecekse süre daha da uzayabilir. İşlem esnasında genellikle giriş kısmında başta olan kısa süreli ağrı dışında hasta ek acı veya ağrı hissetmemektedir. Hastanın kaygı durumu veya ihtiyacına göre hafif sakinleştirici verilebilir. Eğer ablasyon safhasına geçilmişse ve ağrı oluyorsa ağrı kesici (morfin benzeri) verilebilir. Hastaları derin uyku durumuna geçiren daha ileri düzey sakinleştiriciler nadiren verilmektedir. Elektrofizyolojik çalışmada, ilk önce kalbin ileti sistemini gösteren kayıtlar alınarak ileti sisteminin normal olup olmadığı değerlendirilir. Bu özellikle nabız düşüklüğü ile ilişkili bayılma veya baş dönmesi olan kişilerde değerlidir. Eğer hastada çarpıntı yakınması var ise, kalp uyarılarak hastanın yaşadığı çarpıntıyla ilişkili ritm bozukluğu oluşturulmaya çalışılır. Bu esnada ritm bozukluğunun nereden ve hangi mekanizmayla oluştuğu bazı özel tekniklerle anlaşılmaya çalışılır. Sonuçta ritm bozukluğunun varlığı, türü, hangi yöntemle tedavi edileceği (ablasyon, ilaç, kalp pili vs..) ve ölüm riskine yol açıp açmadığı elektrofizyolojik çalışmayla anlaşılmış olur. Elektrofizyolojik çalışma sırasında ve sonrasında en sık görülen beklenmedik olay giriş yerinde (kasık) kanama veya hematomdur. Bu açıdan takip edildikten sonra, eğer hastada olumsuz olay yok ve ek tedavi yapılmamışsa 4-5 saatlik yatış sonrası genellikle hasta eve gönderilir.  Elektrofizyolojik Çalışma