Atriyal fibrilasyon (AF), toplumda karşılaşılan en sık sürekli aritmidir. 40 yaş ve üzerindeki her 4 kişiden birinde yaşamı boyunca AF gelişme riski vardır. Bu olasılık yaşlanmayla birlikte daha da artmaktadır. Üstelik AF olan hastaların en temel kalıcı sorunu olan felç olasılığı da yaşla birlikte katlanarak artmaktadır. Atriyal fibrilasyon, yaşam süresinin zamanla uzadığı düşünüldüğünde giderek oldukça fazla sayıda hastayı etkiyecek bir ritm bozukluğudur. Oluşturduğu sorunlar; çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, uzun dönemde kalp yetersizliği, sakat bırakıcı felç ve malesef yaşam süresinde kısalmadır. Ancak, özellikle kalbinde ritm bozukluğunu ortaya çıkaracak yapısal sorunun olmadığı hastalarda, AF’nin tanınması ve kişiye özgü optimal tedavinin yapılması kısa ve uzun dönemde oluştuabileceği birçok sorunun önlenmesini sağlayabilir. Bu web sitesi, sık ve önemli sonuçlar doğurabilecek bu ritm bozukluğunun toplum tarafından iyi anlaşılabilmesi ve uygun tedavi seçenekleri açısından bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. “Atriyal fibrilasyon, kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ve toplumda en sık görülen ritm bozukluğudur” Prof. Dr. Sabri Demircan İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi